2006

2006-02-12—12-09
1 GRÄSÄNDER
GRÄSÄNDER
2 BJÖRKTRAST
BJÖRKTRAST
3 HORNUGGLA
HORNUGGLA
7 HAVSÖRN
HAVSÖRN
9 BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL
B GRÖNBENOR
GRÖNBENOR
C GRÄSHOPPSSÅNGAR
GRÄSHOPPSSÅNGAR
D JAKTFALK PÅ MAGLARPS KYRKA (EJ VELLINGE KOMMUN)
JAKTFALK PÅ MAGLARPS KYRKA (EJ VELLINGE KOMMUN)
DD GRÖNBENA
GRÖNBENA
E NILGÄSS
NILGÄSS
EE SVARTSNÄPPOR
SVARTSNÄPPOR
IMG_3392 STORLOM NABBEN 060902
STORLOM NABBEN 060902
IMG_3592 STÄPPHÖK NABBEN 060902
STÄPPHÖK NABBEN 060902
IMG_3607 STÄPPHÖK NABBEN 060902
STÄPPHÖK NABBEN 060902
IMG_3608 STÄPPHÖK NABBEN 060902
STÄPPHÖK NABBEN 060902
IMG_3845 ORMVRÅK
ORMVRÅK
IMG_3952 copy ENKELBECKASIN GESSIE ÄNGAR
ENKELBECKASIN GESSIE ÄNGAR
IMG_4179 RÖDHAKE I KÄMPINGE DUNGEN EN DIMMIG MORGON.
RÖDHAKE I KÄMPINGE DUNGEN EN DIMMIG MORGON.
IMG_4517 BRONSIBIS VELLINGE ÄNGAR
BRONSIBIS VELLINGE ÄNGAR
IMG_4645 BRONSIBIS VELLINGE ÄNGAR
BRONSIBIS VELLINGE ÄNGAR