2012

2012-02-19—12-30
MAR_26591600 Smådopping Falsterbo kanalen.
Smådopping Falsterbo kanalen.
MAR_26121600
Lars-Olof Landgren Blåmes Nabben.
Lars-Olof Landgren
Blåmes Nabben.
Lars-Olof Landgren Blåmes Nabben.
Lars-Olof Landgren
Blåmes Nabben.
Lars-Olof Landgren Grönfink Nabben.
Lars-Olof Landgren
Grönfink Nabben.
Lars-Olof Landgren Grönfink Nabben.
Lars-Olof Landgren
Grönfink Nabben.
Lars-Olof Landgren Bergfink Nabben.
Lars-Olof Landgren
Bergfink Nabben.
Lars-Olof Landgren Gransångare Nabben.
Lars-Olof Landgren
Gransångare Nabben.
Lars-Olof Landgren Pilgrimsfalk Nabben.
Lars-Olof Landgren
Pilgrimsfalk Nabben.
Lars-Olof Landgren Stjärtmes Nabben.
Lars-Olof Landgren
Stjärtmes Nabben.
Lars-Olof Landgren Stjärtmes Nabben.
Lars-Olof Landgren
Stjärtmes Nabben.
Lars-Olof Landgren Stjärtmes Nabben.
Lars-Olof Landgren
Stjärtmes Nabben.
Lars-Olof Landgren Hornuggla Kolabacken.
Lars-Olof Landgren
Hornuggla Kolabacken.
MAR_09011600 Rödhake.
Rödhake.
MAR_11931600 Ormvråk Kolabacken Falsterbo.
Ormvråk Kolabacken Falsterbo.
MAR_11191600 Sparvhök Kolabacken Falsterbo.
Sparvhök Kolabacken Falsterbo.
MAR_16541600 Sparvhök Kolabacken Falsterbo.
Sparvhök Kolabacken Falsterbo.
MAR_17181600 Röd glada Kolabacken Falsterbo.
Röd glada Kolabacken Falsterbo.
MAR_17231600 Röd glada Kolabacken Falsterbo.
Röd glada Kolabacken Falsterbo.
MAR_89271600 Bivråk Kolabacken Falsterbo.
Bivråk Kolabacken Falsterbo.