2010

2010-01-02—12-12
IMG_90431024 Havsörn Fyledalen.
Havsörn Fyledalen.
IMG_85461024 Domherre Yddingesjön.
Domherre Yddingesjön.
IMG_83581024 Gråsiska Havgårdssjön.
Gråsiska Havgårdssjön.
IMG_84921024 Gulsparv Yddingesjön.
Gulsparv Yddingesjön.
IMG_84231024 Rödhake Yddingesjön.
Rödhake Yddingesjön.
IMG_80091024 Gråsiska Klagshamn.
Gråsiska Klagshamn.
IMG_80541024 Skäggmes Krankesjön.
Skäggmes Krankesjön.
IMG_80691024 Skäggmes Krankesjön.
Skäggmes Krankesjön.
IMG_76671024 Brednäppad simsnäppa Båstad.
Brednäppad simsnäppa Båstad.
IMG_77651024 Brednäppad simsnäppa Båstad.
Brednäppad simsnäppa Båstad.
IMG_77681024 Brednäppad simsnäppa Båstad.
Brednäppad simsnäppa Båstad.
IMG_62071024 Tidig morgon vid Krankesjön.
Tidig morgon vid Krankesjön.
IMG_62351024 Svarttärna i Krankesjön.
Svarttärna i Krankesjön.
IMG_64051024 Rödglada vid Krankesjön.
Rödglada vid Krankesjön.
IMG_61931024 Tidig morgon vid Krankesjön.
Tidig morgon vid Krankesjön.
IMG_56551024 Näktergal Krankesjön.
Näktergal Krankesjön.
IMG_41871024 Ejder getterön.
Ejder getterön.
IMG_42271024 Labb getterön.
Labb getterön.
IMG_31291024 Sparvuggla vid Vysslemyr.
Sparvuggla vid Vysslemyr.
IMG_31331024 Sparvuggla vid Vysslemyr.
Sparvuggla vid Vysslemyr.