2011

2011-02-13—11-27
IMG_41731024 Dvärgmås i Båstad.
Dvärgmås i Båstad.
IMG_4339ny Tärnmås i Båstad.
Tärnmås i Båstad.
IMG_4600ny Tärnmås i Båstad.
Tärnmås i Båstad.
IMG_4744ny Tärnmås i Båstad.
Tärnmås i Båstad.
IMG_49641600 Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
IMG_50161600 Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
IMG_51341600 Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
IMG_5133ny Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
IMG_51411600 Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
Brednäbbad simsnäppa vid Skummelövs strand.
IMG_51821024 Klykstjärtad stormsvala vid Skummelövs strand.
Klykstjärtad stormsvala vid Skummelövs strand.
IMG_52121025 Bredstjärtad labb i Båstad.
Bredstjärtad labb i Båstad.
IMG_28391024 Prutgås vid Böste.
Prutgås vid Böste.
IMG_28471024 Rödglada.
Rödglada.
IMG_26381024 Storlabb Vejbystrand.
Storlabb Vejbystrand.
IMG_27451024 Storlabb Vejbystrand.
Storlabb Vejbystrand.
IMG_27481024 Storlabb Vejbystrand.
Storlabb Vejbystrand.
IMG_60091024 Sparvuggla Vysslemyr.
Sparvuggla Vysslemyr.
IMG_35341025 Sparvuggla Vysslemyr.
Sparvuggla Vysslemyr.
IMG_35581024 Talltita Vysslemyr.
Talltita Vysslemyr.
IMG_22821024 Talltita Vysslemyr.
Talltita Vysslemyr.