Oland 2009

2009-09-13-17
IMG_29271024 Buskskvätta.
Buskskvätta.
IMG_30241024 Här campar vi på stenås badets camping.
Här campar vi på stenås badets camping.
IMG_30701024 Grå flugsnappare.
Grå flugsnappare.
IMG_30951024 Eva och våra hundar ludde och dadda.
Eva och våra hundar ludde och dadda.
IMG_31281024 Trana.
Trana.
IMG_32871024
IMG_32161024 Stenskvätta.
Stenskvätta.
IMG_32991024 Spovsnäppa.
Spovsnäppa.
IMG_33891024 Gröngöling.
Gröngöling.
IMG_34121024 Rådjur.
Rådjur.
IMG_34281024 Rådjur.
Rådjur.
IMG_35081024 Myrspov.
Myrspov.
IMG_36341024 Kustsnäppa och kärrsnäppa.
Kustsnäppa och kärrsnäppa.
IMG_36491024 Soluppgång vid stenåsabadet.
Soluppgång vid stenåsabadet.
IMG_36671024 Sädesärla i soluppgång.
Sädesärla i soluppgång.
IMG_88071024 Soluppgång vid stenåsabadet.
Soluppgång vid stenåsabadet.
IMG_36641024 Myrspovar.
Myrspovar.
IMG_38651024 Ljungpipare.
Ljungpipare.
IMG_39111024 Ljungpipare.
Ljungpipare.
IMG_36801024 Långe Jan på Ölands södra udde.
Långe Jan på Ölands södra udde.