Semester Island 2008
IMG_2947
IMG_2947
Byggarbetsplats inne i Reykjavik.