2014

2014-02-02—10-05
_AR_11771600 Kricka.
Kricka.
_AR_15341600 Steglits.
Steglits.
_AR_15781600 Sparvhök.
Sparvhök.
_AR_16221600 Sparvhök.
Sparvhök.
_AR_16981600 Sparvhök.
Sparvhök.
_AR_16991600 Sparvhök.
Sparvhök.
_AR_93811600 Stäpphök Gessie ängar.
Stäpphök Gessie ängar.
_AR_93821600 Stäpphök Gessie ängar.
Stäpphök Gessie ängar.
_AR_93861600 Stäpphök Gessie ängar.
Stäpphök Gessie ängar.
_AR_94091600 Stäpphök Gessie ängar.
Stäpphök Gessie ängar.
_AR_95561600 Blå kärrhök Gessie ängar.
Blå kärrhök Gessie ängar.
_AR_95711600 Blå kärrhök Gessie ängar.
Blå kärrhök Gessie ängar.
_AR_93531600 Triss i kärrhökar nere till vänster blå kärrhök i mitten brun kärrhök och uppe till vänster stäpphök.
Triss i kärrhökar nere till vänster blå kärrhök i mitten brun kärrhök och uppe till vänster stäpphök.
_AR_92301600 Nattskära i min trädgård i Hököpinge.
Nattskära i min trädgård i Hököpinge.
_AR_92291600 Nattskära i min trädgård i Hököpinge.
Nattskära i min trädgård i Hököpinge.
_AR_82351600 Tornseglare Nabben.
Tornseglare Nabben.
_AR_82751600 Tornseglare Nabben
Tornseglare Nabben
_AR_84071600 Myrspovar Nabben.
Myrspovar Nabben.
_AR_84701600 Bivråk Nabben.
Bivråk Nabben.
_AR_77291600 Gråhakedopping.
Gråhakedopping.