2018

2018-04-16—08-26
26082018-_DX_1906 Aftonfalk.
Aftonfalk.
26082018-_DX_1937 Aftonfalk.
Aftonfalk.
26082018-_DX_1997 Aftonfalk.
Aftonfalk.
29042018-_DX_7363 Stare.
Stare.
01052018-_DX_7656 Rödstrupig sångare.
Rödstrupig sångare.
01052018-_DX_7660 Rödstrupig sångare.
Rödstrupig sångare.
05052018-_DX_7704 Ljungen.
Ljungen.
05052018-_DX_7830 Ringduva.
Ringduva.
05052018-_DX_7851 Törnskata.
Törnskata.
05052018-_DX_7868 Sånglärka.
Sånglärka.
05052018-_DX_7928 Knölsvan.
Knölsvan.
05052018-_DX_7957 Ätlig groda.
Ätlig groda.
06052018-_DX_7986 Rådjur.
Rådjur.
16042018-_DX_7241 Knölsvanar.
Knölsvanar.
16042018-_DX_7294 Bronsibis.
Bronsibis.
22042018-_DX_7308 Kricka.
Kricka.