2012

2012-01-06—10-14
Lars-Olof Landgren Blåmes Smygehuk.
Lars-Olof Landgren
Blåmes Smygehuk.
MAR_08361600 Strandskata Skummelövs strand.
Strandskata Skummelövs strand.
MAR_07131600 Bredstjärtade labbar Skummelövs strand.
Bredstjärtade labbar Skummelövs strand.
MAR_07431600 Kustlabb Skummelövs strand.
Kustlabb Skummelövs strand.
MAR_07511600 Kustlabb Skummelövs strand.
Kustlabb Skummelövs strand.
MAR_00181600 Törnskata Sebybadet.
Törnskata Sebybadet.
MAR_00691600 Kustpipare Ottenby.
Kustpipare Ottenby.
MAR_00791600 Kustpipare Ottenby.
Kustpipare Ottenby.
MAR_01021600 Prutgäss Ottenby.
Prutgäss Ottenby.
MAR_01301600 Prutgås Ottenby.
Prutgås Ottenby.
MAR_01661600 Harunge Ottenby.
Harunge Ottenby.
MAR_01831600 Ängspiplärka Ottenby.
Ängspiplärka Ottenby.
MAR_02591600 Sträckande bläsänder Sebybadet.
Sträckande bläsänder Sebybadet.
MAR_02811600 Trana Stenåsa.
Trana Stenåsa.
MAR_02951600 Trana Stenåsa.
Trana Stenåsa.
MAR_06221600 Lärkfalk Stenåsa.
Lärkfalk Stenåsa.
MAR_06601600 Buskskvätta Stenåsa.
Buskskvätta Stenåsa.
MAR_99001600 Kustpipare Sebybadet.
Kustpipare Sebybadet.
MAR_99741600 Kärrsnäppa Sebybadet.
Kärrsnäppa Sebybadet.
MAR_73031600 Myrspov Stavstensudde.
Myrspov Stavstensudde.