2013

2013-01-05—12-27
_AR_35571200 Brednäbbad simsnäppa Trelleborg.
Brednäbbad simsnäppa Trelleborg.
_AR_34681600 Brednäbbad simsnäppa Trelleborg.
Brednäbbad simsnäppa Trelleborg.
_AR_35191200 Brednäbbad simsnäppa Trelleborg.
Brednäbbad simsnäppa Trelleborg.
_AR_43791500 Brednäbbad simsnäppa Trelleborg.
Brednäbbad simsnäppa Trelleborg.
_AR_26771200 Ismås Båstad.
Ismås Båstad.
_AR_27891200 Ismås Båstad.
Ismås Båstad.
_AR_28441200 Ismås Båstad.
Ismås Båstad.
_AR_30381600 Ismås Båstad.
Ismås Båstad.
_AR_30411200 Ismås Båstad.
Ismås Båstad.
_AR_21251600 Entita Krankesjön.
Entita Krankesjön.
_AR_21551600 Blåmes Krankesjön.
Blåmes Krankesjön.
_AR_22811600 Blåkärrhök Vombsjön.
Blåkärrhök Vombsjön.
_AR_22861200 Blåkärrhök Vombsjön.
Blåkärrhök Vombsjön.
MAR_66581600 Myrspov Stavstens udde.
Myrspov Stavstens udde.
MAR_67901600 Enkelbeckasin Stavstens udde.
Enkelbeckasin Stavstens udde.
MAR_68251600 Storspov Stavstens udde.
Storspov Stavstens udde.
MAR_68281600 Storspov Stavstens udde.
Storspov Stavstens udde.
MAR_68511600 Kustpipare Stavstens udde.
Kustpipare Stavstens udde.
MAR_68761600 Drillsnäppa Stavstens udde.
Drillsnäppa Stavstens udde.
MAR_69131600 Knölsvan Stavstens udde.
Knölsvan Stavstens udde.